beelddenken

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat ca. 50% van de hooggevoelige kinderen beelddenkend is. Bij beeldenken wordt informatie anders verwerkt, kinderen leren dus anders.

Bij beelddenkenden kinderen is rechterhersenhelft dominant over links. Bij de meeste kinderen is linkerhersenhelft dominant over rechterhersenhelft.

De rechterhersenhelft regelt voornamelijk het ruimtelijke inzicht en creativiteit, terwijl links zorgt voor logisch redeneren, orderen en volgorders.

Een minder goede balans tussen linker- en rechterhersenhelft kan er voor zorgen dat kinderen minder structuur kunnen aanbrengen binnen hun ideeën en handelingen. Soms leidt dit tot automatiseringsproblemen (te merken bij tafels leren en leren lezen).

Kenmerken van beelddenkers

Beelddenken positieve eigenschappenBeelddenken en aandachtspunten
Zijn context gerichtHebben een hekel aan herhalen en inoefenen
Creatieve denkersMoeite met plannen en organiseren
Hebben veel fantasieMoeite met opvolgen van mondelinge opdrachten
Kunnen goed puzzelenNeemt taal vaak letterlijk
Bekijken situaties vanuit verschillende perspectievenMoeite met concreet maken van ideeën
Kunnen intens genietenVertellen vanuit belevingen en vaak associatief, waardoor van de hak op de tak
Goed ruimtelijk inzicht, kunnen goed bouwenMoeite met logisch redeneren en beargumenteren

Hulp bij beelddenken

Vindt uw kind het moeilijk om tafels te leren, klok te leren kijken, letters te leren, feiten uit het hoofd te leren en instructies op te volgen, terwijl uw kind slim genoeg is?

Kinderprikkeltherapie helpt kinderen met het anders leren van feitelijke informatie, speciaal gericht op beelddenkenden kinderen. Er kan onderzoek gedaan worden om te kijken of linker- en rechterhersenhelft goed samenwerken.

Methodes kinderprikkeltherapie

Spel-, yoga– en natuurprikkeltherapie kunnen helpen om een beter balans te krijgen tussen linker- en rechterhersenhelft. Daarnaast kan er coachen plaatsvinden hoe tafels, leren klokkijken anders te leren. Neem daarvoor contact op met info@kinderprikkeltherapie.nl