energetische therapie

Hoogsensitieve kinderen en kinderen met prikkelverwerkingsproblemen zijn gevoeliger op verschillende zintuigelijke systemen. Daardoor kan het zijn dat sommige chakra systemen anders werken. Daarnaast zijn ze vaker gevoeliger voor dingen, die wij misschien niet kunnen zien, voelen of ervaren.

Kinderen die momenteel geboren worden, beschikken over een energieveld dat hoger is en daardoor niet geheel om hen heen zit. Hierdoor zijn ze ontvankelijker voor energieën van anderen, energieën uit de omgeving en de kosmos. Ze hebben meer moeite met aarden.

Het energetisch systeem en prikkelverwerking

Het energetisch systeem is gekoppeld aan de zintuigelijke prikkelverwerking. Een combinatie van energetische therapie en Sensorische Informatieverwerkingstherapie, kan zorgen voor meer balans op verschillende vlakken.

Eerste chakra – stuitje – geur, evenwicht en propioceptieve systeem
Staat in contact met element aarde; het propioceptieve-, vestibulaire- en olfactorische systeem.

Tweede chakra – onderbuik – smaak
Staat in contact met element water; en oraal-sensorisch systeem.

Derde chakra – zonnevlecht – zien
Staat in contact met element vuur; en het visuele systeem.

Vierde chakra – hart – voelen
Staat in contact met element lucht; en het tactiele systeem.

Vijfde chakra – keel – horen
Staat in contact met het element ether; en het auditieve systeem.

Zesde chakra – voorhoofd – buitenzintuiglijke waarnemingen
Staat in contact met element licht, het derde oog.

Zevende chakra – kruin – kosmische waarnemingen
Staat in verbinding met de kosmos / universum.

Energetische therapie helpt kinderen spelenderwijs, hun energieveld te reinigen, herstellen, versterken en beschermen. Energetisch werken op een chakra kan ondersteuning bieden voor de SI-therapie, het verbeteren van de prikkelverwerking. Op deze manier worden op verschillende lichamen gewerkt (holistische visie). Een energetische therapie kan bestaan uit:

  • Aura en Chakra healing
  • Magnetiseren
  • Lichtwerk/ mediumschap
  • Ondersteundende hulpjes uit de natuur: Edelsteen-, Aroma-, Bloesemtherapie