auditieve prikkels

Overgevoelig voor auditieve prikkels

Bij overgevoeligheid voor auditieve prikkels, kunnen kinderen moeilijk geconcentreerd werken met achtergrond lawaai. Geluiden die op de achtergrond te horen zijn, zoals een pen die valt of het tikken van de klok worden zeer sterk waargenomen en als irritant ervaren, waardoor aandacht- en concentratieproblemen kunnen ontstaan 

Ondergevoelig

Bij ondergevoeligheid voor geluiden komen geluiden onvoldoende binnen. Een kindje lijkt je soms niet te horen en reageert niet als je hem/haar roept, terwijl het gehoor goed is.

Ook kan het lastig zijn om onderscheid te maken binnen de gehoorde geluiden, waardoor later problemen kunnen ontstaan in auditieve klanken discriminatie, welke weer invloed hebben op lezen en spellen en spraak en taal.

Kinderprikkeltherapie kan middels natuurprikkeltherapie uw kind helpen met auditieve verwerking.