photo of a boy reading book

Uit eigen onderzoek “logopedie en prikkels” (waaraan 120 ouders hebben meegedaan) bleek dat ca. 50% van de hoogsensitieve kinderen naar logopedie ging. Daarvan ging 70% naar logopedie voor een spraakprobleem.

Verder waren volgens ouders 50% van de hoogsensitieve kinderen van 10 jaar, beelddenkend. Uit het onderzoek kwam naar voren dat kinderen vaker dan niet sensitieve kinderen moeite hadden met:

  • Rekenen (tafels leren + kleine som tot 20 automatiseren)
  • (Leren) lezen en spellen
  • Aandacht en concentratie
  • Organiseren en plannen (executieve functies)
  • Communicatie met de omgeving (spraak / taal)
  • Eten en drinken
  • Slapen (inslapen en doorslapen)

Werkwijze Kinderprikkeltherapie

Kinderprikkeltherapie doet onderzoek naar prikkels in relatie tot spraak/taalproblemen, eet/drinkproblemen en problemen binnen de auditieve vaardigheden, lezen en spellen.

Er worden alternatieve oefeningen passend bij uw kind bedacht om schoolse vaardigheden te leren.

Leren wordt gecombineerd met spel- yoga- bewegen- elementen uit natuurprikkeltherapie en een therapiehond. Deze werkvormen komen uit de verschillende onderliggende theorieën waarin kinderprikkeltherapie geschoold is.

Voor meer informatie over logopedie of reguliere logopedische zorg, verwijs ik jullie naar mijn praktijk logopediepraktijk Ademklank