Vuur staat voor warmte, liefde, passie, actie, lef en doen. Vuur kun je niet voelen of horen, maar wel zien. Vuur gaat daarom over visie en creatie.

Het vuurprogramma is gericht op korte krachtige bewegingen in combinatie met creatieve uitingen als werken met kleur, bouwen en knutselen. Daarnaast zal spel gericht zijn op actie-reactie. 

Het vuurprogramma geeft inzicht in leiderschap en leert kinderen te doen wat ze graag wensen. Vuur vergroot het zelfvertrouwen.

Te veel of te weinig vuur

Te veel vuur zorgt voor o.a. kinderen die impulsief zijn (eerst doen dan denken), steeds beginnen aan nieuwe dingen, moeilijk tot spel komen en in sommige gevallen alleen aan zichzelf denken.

Te weinig vuur zorgt o.a. voor onvoldoende zelfvertrouwen of lef. Kinderen zijn geneigd dingen te doen die ze niet willen of komen niet in hun creativiteit.

Natuurthema’s element vuur

  • Leren over roofdieren bijv. de wolf
  • Leiderschap spiegelen middels hond
  • Een bijenhotel maken
  • Het maken van een talentenzon
  • Vlinders
  • Bloemen
  • Zomer
  • Zintuig: zien
  • Creativiteit
  • Actie-reactie spellen