Element water staat in contact met onze emoties. Het waterprogramma bevat oefeningen voor het bewust worden van emoties, emoties lezen en gedrag. Voor oudere kinderen kan werken met een hond centraal staan om onbewuste emoties of gedrag te spiegelen. 

Op lichamelijk vlak worden er oefeningen aangeboden voor het verbeteren van coördineren van motoriek, ook vloeiende bewegingen horen bij water. Daarnaast krijgt zintuig smaak en mondmotoriek aandacht in de sessies.

Daarnaast zullen de thema’s uit de natuur tevens besproken worden, als waterplanten, diertjes die in het water leven, schelpen enz.

Het waterprogramma is geschreven is samenwerking met een logopedist, SI-therapeut en gedragsspecialist.

Evenwichtig water zorgt voor een kind dat flexibel is zonder over eigen gevoelens en grenzen heen te gaan. Een kind kan goed meeleven en zich invoelen in anderen, zonder zelf bedolven te worden onder emoties van andere kinderen.

Te veel water of te weinig water

Te veel water kan er o.a. voor zorgen dat kinderen beïnvloedbaar zijn, over-emotioneel reageren, snel huilen, laag belastbaar lijken. Kinderen zijn erg zelfbewust en spiegelen zich vaak met anderen.

Te weinig water kan er o.a. voor zorgen dat kinderen emoties van anderen niet (h)erkennen, erg gericht zijn op zichzelf en weinig flexibel zijn, makkelijk over grenzen van anderen heen gaan en weinig zelfbewustzijn lijken te hebben.

Natuur water thema’s

  • Leren over dieren in sloten, zee
  • Leren over schelpen
  • Leren over waterplanten
  • Roterende en vloeiende bewegingen
  • Waterspelletjes
  • Leren over emoties herkennen en voelen