Kinderprikkeltherapie

Missie en visie

Wanneer we in contact gaan met onze omgeving, doen we dit middels onze zintuigen horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Wanneer kinderen goed in contact staan met hun omgeving, kunnen zij goed reageren op hun omgeving.

Soms kan door een zintuiglijk prikkelverwerkingsprobleem (Sensorische Informatieverwerkingsprobleem) het contact met deze buitenwereld anders verlopen, waardoor een gesprekje voeren, leren op school, eten en drinken niet zo gemakkelijk gaat.

Kinderprikkeltherapie is specialist op het gebied van hoogsensitiviteit en prikkelverwerking. Ze draagt zorg voor meer eenheid en (h)erkenning rondom hoog- en prikkelgevoelige kinderen.

Dit betekent dat ze graag samenwerkt met scholen, leerkrachten en andere disciplines om het systeem rond het hoog- of prikkelgevoelig kind met liefde, begrip en al haar kundigheid, in te richten.

Methodes Kinderprikkeltherapie

  • Spelprikkeltherapie, geschikt voor jonge kinderen. Middels spel en bewegen leert uw kind taal en stimuleert u de zintuiglijke prikkelverwerking en motorische, sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Yogaprikkeltherapie, geschikt voor kinderen vanaf ca. 4jaar. Kinderyogamethode afgestemd op uw kind om prikkelverwerking, communicatie, motorische en aandacht en concentratie te verbeteren.
  • Natuurprikkeltherapie, geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Uitermate geschikt voor kinderen die houden van dier & natuur. Het programma is opgebouwd uit vijf elementen. Elk element staat in verbinding met een zintuiggebied en specifieke oefeningen om bewegen, prikkelverwerking, omgang emotionele gevoeligheid, communicatie, creativiteit, aandacht en concentratie te verbeteren.

Kinderprikkeltehrapie bekijkt uw kind vanuit een eenheid op alle verschillende vlakken en geeft therapie en coaching om het contact met zichzelf en de omgeving te verbeteren.

Binnen natuurprikkeltherapie is er wanneer wenselijk naast wetenschap, ook ruimte voor energetische therapie, spiritualiteit en filosofie. Lees hier meer over de achtergrond van de methodes.

Het logo van Kinderprikkeltherapie

Kinderprikkeltherapie

Het logo symboliseert alles wat kinderprikkeltherapie doet en is. Kinderen in ontwikkeling. De boom voor het gronden van emotionele gevoeligheid, kracht en natuur. De puzzelstukjes voor de prikkels (zintuigen) die aan elkaar worden gekoppeld. Vervolgens worden ook deze gegrond.

De Lotus op de achtergrond symboliseert de holistische werkvorm (kijken naar het kind in zijn geheel) en de hond achter het kind is het hulpje (therapiehond). De vlinder staat voor verandering om tot een gewenste interactie met de omgeving te komen.

Een kind dat straalt en lacht is een kind in zijn zonnekracht. Elk kind heeft het recht om te stralen!

Over de professionals

Anouchka Vlijm

Anouchka Vlijm

Logopedist, HSP-coach en SI-therapeut

Inmiddels werk ik al meer dan 10 jaar als logopedist, waarvan nu 5 jaar in mijn eigen logopediepraktijk Ademklank. Tijdens mijn werk, ontdekte ik, dat kinderen met spraak/taalproblemen soms ook hoogsensitief waren of prikkelverwerkingsproblemen hadden.

Ik voelde en zag dat er soms meer nodig was en waarom communiceren met de omgeving moeilijk was…Om ouders en kinderen beter te begrijpen en te helpen, besloot ik me bij te scholen in diverse onderwerpen, die raakvlakken hebben met hoogsensitiviteit en prikkels.

In 2012 werd ik zelf moeder, van een hoogsensitief kind, wat later bleek, anders leert. Naast professional werd ik ook ervaringsdeskundige. Uit het perspectief van logopedist, (prikkel)specialist en moeder, help ik u en uw kind met jullie hulpvraag. Voor het maken van een afspraak: info@kinderprikkeltherapie.nl

Lees meer over specialisaties en expertise