kinderprikkeltherapie

Communiceren met onze omgeving doen we middels onze zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Wanneer jouw kind beschikt over een goede zintuigelijke prikkelverwerking, kan hij / zij goed reageren op de omgeving.

Het uitgangspunt van kinderprikkeltherapie is de Sensorische Informatieverwerking, polyvagaaltheorie en de ouder-kind interactie. Ze werkt vanuit een holistische visie. Dit maakt dat de therapie inwerkt op alle vlakken van het zijn; zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als in relatie tot de omgeving.

Met liefde help ik kinderen hun innerlijke balans te herstellen en evenwicht te vinden, zodat prikkels beter verwerkt worden en het welbevinden, ontwikkeling, de ouder / kind interactie of het contact met de omgeving (op school, vriendjes) verbetert.

Therapieën Kinderprikkeltherapie

Individuele therapie voor ouder en kind

  • Floorplay (0-6jaar); voor verbeteren van de band tussen ouder en jouw (jong) prikkelgevoelig kind, voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, voor kinderen met autisme, problemen in de prikkelverwerking of een ontwikkelingsachterstand.

Trainingen en workshops in groepjes of individueel

  • VIDA – weerbaarheidstraining; VIDA betekent “leef!”. Het is een weerbaarheidstraining gebaseerd op theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Water-training. De training laat jouw kind lichamelijk ervaren wat er nodig is om de balans te vinden tussen het gehoor geven aan de eigen grenzen en de verbinding met de mensen in de omgeving.

Een kind dat straalt en lacht is een kind in zijn zonnekracht. Elk kind heeft het recht om te stralen!

Over mij

Anouchka Vlijm

Anouchka Vlijm

A.A.I – professional, Logopedist, SI- Floorplaytherapeut
Specialist Hoogsensitieve Kinderen

Inmiddels werk ik al meer dan 12 jaar als logopedist, waarvan nu 7 jaar in mijn eigen logopediepraktijk Ademklank. Tijdens mijn werk, ontdekte ik, dat kinderen met spraak/taalproblemen soms ook hoogsensitief waren of prikkelverwerkingsproblemen hadden.

Ik voelde en zag dat er soms meer nodig was en waarom communiceren met de omgeving soms moeilijk was…Om ouders en kinderen beter te begrijpen en te helpen, besloot ik me bij te scholen in diverse onderwerpen, die raakvlakken hebben met hoogsensitiviteit en prikkels.

In 2012 werd ik zelf moeder, van een hoogsensitief kind, wat later bleek, anders leert. Naast professional werd ik ook ervaringsdeskundige. Uit het perspectief van logopedist, prikkelverwerkingstherapeut en moeder, help ik jou en jouw kind met jullie hulpvraag. Voor het maken van een afspraak: info@kinderprikkeltherapie.nl

Lees meer over specialisaties en expertise