autisme en prikkels

Autisme en prikkelverwerking

Een sensorisch informatieverwerkingsprobleem wordt op dit momenten alleen erkend als onderdeel van autisme. Bij autisme is er sprake van een flucturering van hyper- en hypogevoeligheid (over- en ondergevoeligheid), een andere registratie van prikkels.

Deze andere registratie zorgt er voor dat kinderen met autisme het moeilijk vinden om bijvoorbeeld betekenis te geven aan bepaalde prikkels. Deze kinderen hebben mogelijk ook moeite met het interpreteren van de voorspelbaarheid van bepaalde prikkels.

Deze kinderen reageren daarom anders op prikkels. Daarnaast komen prikkels soms veel te waarschuwend binnen (geluiden) of komen ze juist onvoldoende binnen.

U kan zich vast voorstellen dat deze kinderen door een andere registratie van prikkels, meer stress ervaren en eerder angstig zijn. Zij begeven zich in een omgeving, die ze niet altijd goed begrijpen.

Daarnaast hebben kinderen met autisme vaker spraak / taalproblematiek met specifieke kenmerken als:

  1. Als baby heeft het kind niet of weinig gereageerd op uw geluidjes of uw baby lachte of brabbelde niet terug.
  2. Het jonge kind maakt geen oogcontact.
  3. Het kind heeft geen interesse in communiceren. Communicatie komt niet spontaan, moet constant gestimuleerd worden. Kinderen van 3 jaar spreken niet of weinig of hebben bepaalde standaard zinnen of woordkeuze, waarmee ze communiceren.
  4. Eenzijdig spel, het kind maakt weinig geluiden en betrekt anderen niet bij het spel. Speelt steeds hetzelfde.
  5. Ouwelijk taalgebruik. Het kind gebruikt of kopieert woorden van u of van tv en gebruikt dit in eigentaal.
  6. Alleen praten vanuit eigen interesses, waarbij er soms meer sprake lijkt van een monoloog dan van een gesprek.
  7. Het taalbegrip van het kind komt later op gang. Het kind vindt het moeilijk om linken te leggen binnen woorden. Voor hen zijn het allemaal losse fragmenten, waardoor het begrijpen van taal moeilijk kan zijn.
  8. Het kind heeft moeite met het begrijpen van grapjes of figuurlijke taal.
  9. Het kind vindt het moeilijk een gesprek te starten, te onderhouden of gesprekjes voeren met vreemden lukt niet.
  10. Tevens vinden kinderen het moeilijk gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen en deze te benoemen.

Wat kan Kinderprikkeltherapie betekenen?

Middels Natuur Speltherapie zal de logopedist uw kind helpen met het verbeteren van de spraak/taalontwikkeling. Daarnaast zal ze prikkelverwerking en sociale- emotionele ontwikkeling ook zijdelings stimuleren.

In dit filmpje wordt uitgelegd wat autisme is. U krijgt een kijkje in de wereld van kinderen die zintuigelijke informatie (prikkels) anders ervaren! Een echte aanrader!