girl in white shirt and black pants lying on blue exercise ball

Wil jij je kind beter leren begrijpen. Wil je graag weten waarom je kind wiebelt, druk gedrag vertoont, duimt, een moeilijke eter is of niet geknuffeld wil worden? Wil je meer begeleiding rondom de prikkelverwerking? Dan ben je bij kinderprikkeltherapie op het juiste adres!

Alle belevingen en ervaringen vanuit onze omgeving, komen binnen via onze zintuigen. Ons zintuigelijksysteem bestaat uit acht zintuigen.

De zintuigen zijn: horen, zien, ruiken, proeven, voelen, evenwicht en houdings/bewegingsgevoel. Het achtste zintuig is het zintuig dat in verbinding staat met de organen en zorgt voor het aansturen van bijv. hongergevoel en eerder reflexmatig te noemen.

Vanaf de zintuigen worden prikkels via zenuwen naar de hersenen gebracht. De prikkels worden waargenomen, gefilterd en geïnterpreteerd, zodat we kunnen reageren op onze omgeving.

Bij een goede balans in samenwerking tussen verschillende zintuigen en hersengebieden komen we optimaal tot handelen. Met een moeilijk woord wordt dit proces sensorische informatieverwerking (SI) genoemd.

Prikkelverwerkingsprobleem of SI-probleem

Sommige kinderen kunnen de binnenkomende zintuigelijke informatie niet goed verwerken. Prikkels die door anderen als normaal worden beschouwd, worden door kinderen met prikkelverwerkingsproblemen als hinderlijk ervaren.

Tevens is het mogelijk dat kinderen prikkels niet waarnemen, geen betekenis kunnen geven of onderscheid kunnen maken van verschillende binnengekomen prikkels (discriminatie problematiek).

Hierdoor weken hersengebieden niet goed samen, waardoor de handelingen op binnengekomen prikkels niet goed worden gepland en georganiseerd (timing) en tot problemen kunnen leiden op verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind.

Wanneer prikkels het functioneren in het dagelijks leven (school, thuis), negatief beïnvloedt, spreken we over een sensorische informatieverwerkingsprobleem. Ongeveer 16% van de kinderen heeft dit probleem.

Een prikkelverwerkingsprobleem wordt op dit moment alleen erkend onder Autisme. Echter lijkt er tevens een verband tussen prikkelverwerking en AD(H)D. Prikkelverwerking en HSP, prikkelverwerking bij een ontwikkelingsachterstand, trauma of een TOS.

Over- en ondergevoelig

Overgevoelige kinderen ervaren prikkels veel heftiger, waardoor het lichaam continue alert is. Zij ervaren hierdoor veel meer stress. Kinderen worden druk, informatie gaat langs hen heen of ze vermijden prikkels (vechten, vluchten of verstarren).

Wanneer prikkels continue blijven binnenkomen, kan dit uiteindelijk zorgen voor overprikkeling. Plotselinge en voor ouders vaak onverklaarbare huilbuien en woedeaanvallen zijn hiervan het gevolg.

Kinderen die ondergevoelig zijn, zijn juist onvoldoende alert. Prikkels lijken langs hen heen te gaan. Ze zijn dromerig, slap en komen niet in actie.

In beide gevallen zorgt de afwijkende prikkelverwerking, in combinatie met de alertheid, voor het onvoldoende opnemen van informatie uit de omgeving. Hierdoor komt het kind niet optimaal tot leren/handelen.

Een goede prikkelverwerking is dus een hele belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.

Over- en ondergevoeligheid kunnen zich binnen diverse zintuiggebieden voordoen. Klik op het zintuiggebied om meer te weten te komen over de kenmerken en gevolgen van over- en ondergevoeligheid.

Klik op de onderstaande zintuiggebieden voor meer informatie

  1. voelen
  2. ruiken
  3. proeven
  4. horen
  5. zien
  6. houding / bewegingsgevoel
  7. evenwicht

Wil je jouw kind een stap verder helpen in zijn/haar ontwikkeling en zijn er problemen in de prikkelverwerking? Dan is SI-therapie een goede therapie om te volgen.