speltherapie

Spelen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van uw kind. Spelen zorgt voor wederzijds plezier en dit sterkt de band. Daarnaast doet uw kind verschillende soorten sensorische ervaringen op en spelen is tevens goed voor de sociaal-emotionele, motorische- en spraak/taalontwikkeling.

Spel en prikkelverwerking

Soms kan het voorkomen dat een kindje moeite heeft om tot spel te komen. Het niet tot spel kunnen komen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat prikkels anders verwerkt worden.

Kenmerken zijn bijvoorbeeld:

  • Kort en vluchtig spel (binnen een korte tijd ligt de hele kamer vol speelgoed en er is nergens mee gespeeld).
  • Eenzijdig spel (uw kind herhaalt steeds hetzelfde spel of wil alleen met hetzelfde speelgoed spelen).
  • Uw kind betrekt u als ouder niet bij het spel. Uw kind speelt alleen of naast u i.p.v. met u.
  • Uw kind gebruikt geen geluidjes of taal tijdens spel.

Bijvoorbeeld wanneer tastprikkels te heftig binnenkomen, kan het zijn dat uw kind verschillende texturen aanraken niet fijn vindt en wellicht deze probeert te vermijden en daarom kiest voor de veilige optie, steeds hetzelfde speelgoed.

Samen met u als ouder ga ik op zoek om plezier te ervaren in spel. Spel passend te maken bij de prikkelverweking van uw kind. En om middels spel spraak/taalontwikkeling te stimuleren.