speltherapie

Een nog hechtere band met jouw prikkelgevoelig jonge kind? Heb je vragen over hoe je samen kunt spelen om prikkelverwerking te verbeteren? Prikkelspel is dan een goede methode voor jullie.

Spelen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van je kind. Spelen zorgt voor wederzijds plezier en dit sterkt de band. Daarnaast doet jouw kind verschillende soorten sensorische ervaringen op en ontdekt daarom veel nieuwe dingen. Spelen is daarom goed voor de sociaal-emotionele, motorische- en spraak/taalontwikkeling.

Prikkelspel is geschikt voor baby’s tot en met kinderen vanaf 5 à 6 jaar.

Spel en prikkelverwerking

Soms kan het voorkomen dat een kindje moeite heeft om tot spel te komen. Het niet tot spel kunnen komen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat prikkels anders verwerkt worden. Of dat in contact gaan met de omgeving bij jouw kind anders verloopt.

Kenmerken zijn bijvoorbeeld:

  • Kort en vluchtig spel (binnen een korte tijd ligt de hele kamer vol speelgoed en er is nergens mee gespeeld).
  • Eenzijdig spel (jouw kind herhaalt steeds hetzelfde spel of wil alleen met hetzelfde speelgoed spelen).
  • Jouw kind betrekt jou als ouder niet bij het spel. Spelen gebeurt meestal naast jou i.p.v. met jou.
  • Jouw kind gebruikt geen geluidjes of taal tijdens spel.

Samen met jou als ouder ga ik op zoek om plezier te ervaren tijdens spel. Spel passend te maken bij de prikkelverweking van jouw kind. En om middels spel spraak/taalontwikkeling te stimuleren.