speltherapie

Wens je meer begrip, plezier en een hechtere band met je prikkelgevoelige jonge kind? Heb je vragen hoe je samen kunt spelen om een ontwikkelingsachterstand van je kind te ondersteunen? Floorplay is dan een goede methode voor jullie.

Spelen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van je kind. Spelen zorgt voor wederzijds plezier en dit sterkt de band. Daarnaast doet jouw kind verschillende soorten sensorische ervaringen op en ontdekt veel nieuwe dingen. Spelen is daarom goed voor de sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en spraak- taalontwikkeling.

De achtergrond van Floorplay

Floorplay, is een spelmethodiek of therapie voor kinderen van 0 tot ca. 7 jaar en is inzetbaar bij kinderen met:

  • (vermoedens van) autisme
  • spraak- taalproblemen
  • problemen in de prikkelverwerking
  • gedragsproblemen
  • een ontwikkelingsachterstand

FloorPlay is o.a. gebaseerd op Floortime van Stanley Greenspan en Serena Wiebers en het PLAY-project van Rick Solomon uit de VS. Floorplay past goed bij de IMH gedachten.

Middels Floorplay krijg je als ouders tools aangereikt om weer of meer in contact te komen met jouw jonge kind. Floorplay helpt jonge kinderen naar een nieuwe ontwikkelingsfase / mijlpaal, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het kind in relatie met de ouders/omgeving (DIR-model). Het ervaren van wederzijds plezier staat hierbij voorop.

Werkwijze Floorplay

De therapie kan bij jou thuis of in de praktijk plaatsvinden. Een traject bestaat uit ongeveer 3-8 sessies. De lengte van Floorplay ligt aan jouw hulpvraag. Samen met jou als ouder ga ik op zoek om aansluiting te vinden met jullie kind. Middels spel leren we plezier te delen, waardoor een hechtere band ontstaat.

Daarnaast onderzoek ik de prikkelverwerking en maak ik spel passend bij de prikkelverweking van je kind. Vervolgens krijg je een spelplan mee om de algemene ontwikkeling en communicatie van je kind te stimuleren. Is jouw kind 5 jaar of ouder en houdt het van dieren? Dan kan een hond ook ingezet worden als speelmaatje.

Vergoeding

Is er sprake van een spraak- taalachterstand of problemen in de communicatieve interactie? Dan kan Floorplay vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Bij overige hulpvragen gaan de vergoedingen via PGB of dient de factuur zelf betaald te worden.

Heb je vragen of wens je meer informatie? Neem gerust contact op!