Kinderprikkeltherapie

Kinderprikkeltherapie heeft haar eigen prikkelvragenlijst samengesteld. Hieruit blijkt op welk niveau uw gevoelig kind prikkels intensiever ervaart (mentaal, emotioneel, omgeving, lichamelijk, spiritueel/ kosmisch). Wenst u dit te weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Test hoogsensitieve kinderen

Beantwoord de vragen zo goed als u kunt. Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor uw kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met ‘nee’ als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor uw kind. Deze test geeft aan in welke mate uw kind hoogsensitief kan zijn.

1. Schrikt snel.
ja/nee

2. Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.
ja/nee

3. Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.
ja/nee

4. Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.
ja/nee

5. Lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.
ja/nee

6. Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.
ja/nee

7. Ruikt elk vreemd geurtje.
ja/nee

8. Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.
ja/nee

9. Lijkt zeer intuïtief.
ja/nee

10. Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.
ja/nee

11. Heeft moeite met grote veranderingen.
ja/nee

12. Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.
ja/nee

13. Stelt veel vragen.
ja/nee

14. Is een perfectionist.
ja/nee

15. Heeft oog voor het verdriet van anderen.
ja/nee

16. Houdt meer van rustige spelletjes.
ja/nee

17. Stelt voor zijn leeftijd diepzinnige beschouwende vragen.
ja/nee

18. Is zeer gevoelig voor pijn.
ja/nee

19. Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.
ja/nee

20. Heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering
in iemands uiterlijk e.d.).
ja/nee

21. Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te gaan klimmen.
ja/nee

22. Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.
ja/nee

23. Beleeft dingen intensief.
ja/nee

Score

Als u dertien of meer vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, is uw kind waarschijnlijk hoogsensitief. Als u slechts twee vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, maar ze zijn in extreme mate waar, heeft u wellicht ook reden om uw kind hoogsensitief te noemen.

Daarnaast zegt deze lijst iets over het eigenschap hoogsensitiviteit en de aanverwante prikkelverwerking en niets over prikkelverwerking in relatie tot gedragsstoornissen (ADHD, ADD, ASS) in het algemeen.

Voor eigenschappen van hoogsensitieve kinderen met een sterke wil, lees dan hoogsensitief en strong-willed.

Prikkelvragenlijst van kinderprikkeltherapie

Kinderprikkeltherapie heeft een eigen prikkelvragenlijst samengesteld waarin kan worden opgemerkt op welk niveau en hoe heftig kinderen prikkels op verschillende niveau’s ervaren (lichamelijk, mentaal, emotioneel, het ik-zijn en spiritualiteit). Hierdoor kan er beter een passende therapie gekozen worden.

Meer weten, neem dan gerust contact op.

Bron: Aron, E. N. (2004). Het hoog sensitieve kind. Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt. Amsterdam: Archipel p. 14-15. (Nederlandse vertaling van The highly sensitive child).